Loading...

Bank us. cvv and other.


Bài viết này là kinh nghiện sử dụng thực tế của bank. hi vọng sau bài này mọi người sẽ có quan niêm khác về cvv. và có cách sử dụng tốt hơn.
1. làm thế nào đẻ mở được bank us.
Hầu hết các bank us uy tín. như bank of america. whachosa. ...vv. hoặc bank us nào đó.
khi opend nó yêu cầu 1 ID ( passposst hoặc driver.) 2. thể SSN. và giái trình vi sao cần mở bank. yếu cầu công việc đang lam la gì nó sẽ xác minh sự thật thu nhập thang s bao nhiều no sẽ cho opend bank withdraw limit để tránh hiện tượng rữa tiền
sau đó là opend deposst. tùy từng bank thường là 25-50$
-
ví như bạn là 1 người bồi bàn. thu nhập bạn tầm 2500$/mooht thì bank sẽ mỡ cho bạn và giới hạn withdraw 3k/mooth. giới hạn trên day là 500$/day.
2. Cvv mà mọi thứ liên quan
khi opend bank họ thường cho mình 1 so checing acc và 1 saving . về nguyên tắc checing acc và saving acc. hoạt động gàn như dống nhau. chỉ khác là Cvv liên hệ trực tiếp đến checking acc. nó sẽ sủ dụng tiền trong checking acc. khi bạn oder onlie.
- ỏ đây đặt ra là cvv nhiều tiên hay vấn đề gì. thông thường bọn us rất giàu và tất cả tiên nó để trong bank. vầ đề sao chung ta khi sủ dụng cvv. tại sao lại nhiều con cvv chỉ có vài chục usd.
thực chât là tất cả tiên bọn us đều đẻ trong saving acc. khi nào cần mua hang nó mói chuyển qua checking 1 it. đây là nguyên tắc bảo mật. trừ khi người buôn bán nhiều.
vấn đề bin thì sao. tại sao có nhiều bin thì cứ mang cvv đi oder là qua. phải chăng người đó rất giàu.
hii không phải thế mà la do cớ chế âm tiền của bank. tuy theo mức độ thu nhập và độ ổn định cong việc bank sẽ set cho độ âm tiền trong bank khi lơ mua quá số tiền có trong bank. tuy theo bank từ vai chục usd đến vài ngan usd.
vần đề thứ 2 refund money.
ngay khi oder trong bank sẽ hiện peding. và chỉ cân cacel oder đó di là tiền sẽ không bi trừ.( thông thường là call tới bank.)
vần đề là tiền bị trừ cả tháng thì sao nhiều người bảo thụ tục kiến cáo lằng nhăng rồi fee it nhất 30$. mình đã từng làm và thấy rằng chăng có cai gi cả chỉ cần call tới bank và nói ai đó lấy thể mình mua hàng. hỏ sẽ làm thủ tục refund lại tiền và chỉ 1-3 day tiền sẽ về bank. và tất nhiên là free. họ sẽ gữi hồ sơ về nhà mình và yêu câu mình ký vào đó. rồi gữi lại cho nớ. và bank sẽ gữi nhanh cho mình 1 cai thẻ atm khác.
- vấn đề đặt ra ỏ đây là nhiều người nói là bị bi change số cvv. tớ đã call bank và yêu câu như thế nhưng họ bảo không thể làm như thế được chỉ có thể bo cái thể đó đi và gữi cho cái thẻ khác. 1 số number cvv khác 1 số cvv khác.
- vấn đề nữa là cvv sắp hết hạn thì ít tiền. rồi khong bị refund.
hê tiền nhiều hay ko là nó nằm trong bank và đoạn trên mình đẵ nói rồi. còn cvv chỉ là cổng thanh toán.
và hiện nhiên cvv gần hết hạng càng dể refund vì chủ thẻ sẽ call toi bank renew 1 cai thẻ mới nhận tiện đòi lại tiền luôn.
-vấn đền về dập thẻ giả. chế độ bảo mật của bank khá đặc biêt
vì dụ như bank chỉ có thể sự dụng banking onlie ỏ 2 nơi là us và quốc tịch của ban.
rút tièn cũng thế nều bạn bông nhiên rút tiền ỏ một quóc gia nào đó bank sẽ bị đóng và chờ thời gian kiểm tra.
vấn đền về nhận tiền. nếu nhận 2 lần mà name acc đều khác nhau sẽ bị nghi ngờ là rữa tiền và bank cũng bị đóng mình đã bị 1 lần như thế khi nhận tiền từ pp limied. và nếu không giãi trình được sẽ không bao giờ được mỏ bank trỏ lại nữa.
+ bank us hộ trở dich vụ cực kỳ tốt ngày cà khi mình ỏ vn cũng có thể call bank để yêu câu làm tất cả mọi dịch vụ. chỉ cần qua hết cá cofim của nó là ok.
How you feeling: 

Post a Comment

Home item
Don't Miss Out! Over 300000 Members Since 2011

Lastest Tips & Tricks, Live Trading, Webinar Invites, New Events, Exclusive Offers, Ultimate Download Value Books & Tools

Tested Forex Brokers

Create A Bitcoin Wallet

Create A Bitcoin Wallet
For Receiving Your Bitcoin

Make $5K a Month Trading Bitcoin

Buy & Sell Bitcoins

Buy & Sell Bitcoins
near you, with cash, bank transfer

Our Apps:

Our Apps:
Click To Download MoneyBold Apk File

Translate

Trade Gold

Trading Options

Trading Options
Bonus 100% with code: DOUBLEDEP